Information med anledning av Coronaviruset

By March 17, 2020Nyhet

I nuläget kommer Kista Racket Center att hålla öppet.

Beslutet kan komma att ändras vid nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm.

Något du själv kan tänka på är extra noggrann handhygien.

Kanske duscha hemma som ett sätt att minska beröring av tänkbara smittkällor.

Tills vidare gäller följande: 

Om du har feber eller luftvägssymtom i form av halsont, snuva eller hosta ska du avstå från att komma till Kista Racket Center.

– även om symtomen är milda. Detta gäller även om du inte varit utomlands!

Tack för visad hänsyn!