Motionskonto

Ett motionskonto är ett smidigt alternativ till att ha en fast kontraktstid. Ni köper ett antal gym eller speltimmar och avräkning sker när ni använder ert konto. Fyll i och skicka in motionskontoanmälan här. Efter behandling av anmälan översänder vi en faktura på önskat belopp dock lägst 2000,-.

Fyll i anmälan