Kista Racket Center AB Dataskyddspolicy

Reviderad: 2018-05-22

Introduktion

Vår dataskyddspolicy beskriver vad vi samlar in för personuppgifter, för vilka ändamål samt hur vi behandlar dem och arbetar med dataskydd generellt.

Insamling och behandling av information

I Kista Racket Center AB är grunden för all vår datainsamling och behandling att våra kunder ska kunna boka och betala idrottsutövande i vårt RacketCenter samt att kommunicera med våra kunder.

Insamling av information via vår hemsida

På vår hemsida har du möjlighet att boka t.ex. badmintonbanor via ett onlinesystem. Uppgifter du anger i systemet används för att du ska kunna boka och betala t.ex banhyra samt för att vi ska kunna skicka information till dig avseende dina bokningar. Varje gång vi efterfrågar personlig data för andra syften kommer vi att informera dig om dess insamling och behandling för att du ska kunna avgöra huruvida du vill lämna ditt samtycke för ändamålet eller inte.

Information från tredjeparter

Vi kan få information från personer som agerar för din räkning, till exempel från en kollega som bokar en badmintonbana, och vi kan få informationen från tredjeparter som vi har relation med, t.ex. deltagarlistor från företag som bokat mässa. Denna information har normalt sitt ursprung i allmänt tillgängliga källor och behandlas endast för det syfte för vilket de införskaffades.

Vad gör vi med informationen vi samlar in?

Generellt använder vi information endast för att kunna boka och ta betalt för din aktivitet samt för att kommunicera med dig i syfte att fullfölja våra åtaganden och att ge dig bästa möjliga information och upplevelse under dina besök i vårt RacketCenter. Vi sparar information under den tid vi har ett åtagande gentemot dig samt i enlighet med annan tillämplig lagstiftning som tex bokföringslagen. Vi säkerställer att tillgång till information begränsas till behöriga.

Delning av information

Vi delar inte din information utan ditt specifika samtycke, vi ger i regel inga tredjeparter tillgång till din information och vi använder den inte i marknadsföringssyfte. Vi kan däremot använda dina kontaktuppgifter för att skicka information om nya tjänster, erbjudanden eller berätta om nyheter i det fall vi tror att det kan vara av intresse för dig.

Vi kan använda dina kontaktuppgifter för att skicka information om nya tjänster, erbjudanden eller berätta om nyheter i det fall vi tror att det kan vara av intresse för dig. I de fall vi lagrar affärsinformation eller kontaktuppgifter i en molntjänst eller dylik webbapplikation säkerställer vi att parten uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och tillämpar adekvata skyddsnivåer.

Rätt till insyn, rättelse, radering och ändamålsbegränsning

Du har alltid rätt att kontakta oss för att få tillgång till de uppgifter vi har om dig, få uppgifterna rättade, raderade eller kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas.

Ändringar i dataskyddspolicyn

Vi kommer att revidera vår policy vid behov och publicera ändringarna på vår hemsida. Vi kommer inte att göra omfattande förändringar vad avser säkerhet, ändamål med behandling eller delning av information utan att först meddela dig.

Kontakt vid frågor och klagomål

Du kan kontakta personuppgiftsansvarig på Kista Racket Center AB för alla dina frågor kring dataskydd via mail till webben@kistaracketcenter.se eller via vanlig post till Kista Racket Center AB, Att: Personuppgiftsansvarig, Danmarksgatan 46, 164 40 Kista.

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Detta gör du enklast genom kontakt via www.datainspektionen.se. Se gärna denna länk för tips om hur du skriver ett klagomål samt hur Datainspektionen behandlar ditt ärende: https://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/